Κατάστημα

Αρχές και Εφαρμογές της Διοίκησης Επιχειρήσεων

40,00

ΕΠΙΛΕΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ

Κωδικός στον ΕΥΔΟΞΟ: 102076299
ISBN: 978-618-5440-14-5
Κωδικός προϊόντος: 0046 Κατηγορία: