Λογιστική

Λογιστική

Εμφάνιση 4 αποτελεσμάτων

Ανάλυση Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) και Πρακτικές Εφαρμογές

50,00

ΕΠΙΛΕΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ

Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 102125280
Έκδοση: 1η/2021
Συγγραφείς: Αλέξανδρος Γαρεφαλάκης, Παναγιώτης Κυριακόγκωνας, Ευθαλεία Ταμπουρατζή, Κωνσταντίνος Σπινθηρόπουλος
ISBN: 978-618-5440-18-3
Τύπος: Σύγγραμμα
Διαθέτης (Εκδότης): ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Σ. Ι.Κ.Ε.

Αρχές Χρηματοοικονομικής Λογιστικής και σύγχρονη Ανάλυση των Οικονομικών Καταστάσεων

90,00

ΕΠΙΛΕΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ

Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 86201981
Έκδοση: 1η/2019
Συγγραφείς: Γαρεφαλάκης ΑΛέξανδρος
ISBN: 978-618-5440-03-9
Τύπος: Σύγγραμμα
Διαθέτης (Εκδότης): ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Σ. Ι.Κ.Ε.

Ειδικά Θέματα Λογιστικής

50,00

ΕΠΙΛΕΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ

Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 86200585
Έκδοση: 1η/2019
Συγγραφείς: Αλέξανδρος Γαρεφαλάκης, Χρήστος Λεμονάκης
ISBN: 978-618-5440-04-6
Τύπος: Σύγγραμμα
Διαθέτης (Εκδότης): ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Σ. Ι.Κ.Ε.

Ελληνικά και Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

85,00

ΕΠΙΛΕΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ

Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 94645490
Έκδοση: 1η/2020
Συγγραφείς: Αλέξανδρος Γαρεφαλάκης, Ιωάννης Πασσάς, Ευθαλία Ταμπουρατζή , Πασχάλης Καγιάς , Κωνσταντίνος Σπινθηρόπουλος
ISBN: 978-618-5440-09-1
Τύπος: Σύγγραμμα
Διαθέτης (Εκδότης): ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Σ. Ι.Κ.Ε.

Κεφάλαιο 7 ΔΛΠ

TOC ΔΛΠ