Κατάστημα

Μεθοδολογία Έρευνας για τη Συγγραφή Εργασιών και Επιστημονικών Μελετών

85,00

ΕΠΙΛΕΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ

Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 94644368
Έκδοση: 1η/2020
Συγγραφείς: Αλέξανδρος Γαρεφαλάκης, Ανδρέας Κουτούπης, Ιωάννης Πασσάς
ISBN: 978-618-5440-05-3
Τύπος: Σύγγραμμα
Διαθέτης (Εκδότης): ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Σ. Ι.Κ.Ε.

Ενδεικτικό_1ο κεφάλαιο βιβλίου Μεθοδολογίας

Ενδεικτικά Περιεχόμενα Μεθοδολογίας_v2

Κωδικός προϊόντος: 0037 Κατηγορία: