Κατάστημα

Ανάλυση Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) και Πρακτικές Εφαρμογές

50,00

ΕΠΙΛΕΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ

Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 102125280
Έκδοση: 1η/2021
Συγγραφείς: Αλέξανδρος Γαρεφαλάκης, Παναγιώτης Κυριακόγκωνας, Ευθαλεία Ταμπουρατζή, Κωνσταντίνος Σπινθηρόπουλος
ISBN: 978-618-5440-18-3
Τύπος: Σύγγραμμα
Διαθέτης (Εκδότης): ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Σ. Ι.Κ.Ε.
Κωδικός προϊόντος: 0048 Κατηγορίες: ,