Κατάστημα

Εταιρική διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων και εσωτερικός έλεγχος

80,00

ΕΠΙΛΕΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ

Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 112704136
Συγγραφείς: Αλέξανδρος Γαρεφαλάκης, Ανδρέας Κουτούπης, Παναγιώτης Κυριακόγκωνας
ISBN: 978-618-5440-22-0
Τύπος: Σύγγραμμα
Διαθέτης (Εκδότης): ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Σ. Ι.Κ.Ε.
Κωδικός προϊόντος: 0051 Κατηγορία: