Κατάστημα

Εταιρική διακυβέρνηση, Διαχείριση Κινδύνων και Εσωτερικός Έλεγχος

50,00

ΕΠΙΛΕΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ

Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 102125317
Έκδοση: 1η/2021
Συγγραφείς: Αλέξανδρος Γαρεφαλάκης, Ανδρέας Κουτούπης, Παναγιώτης Κυριακόγκωνας
ISBN: 978-618-5440-17-6
Τύπος: Σύγγραμμα
Διαθέτης (Εκδότης): ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Σ. Ι.Κ.Ε.
Κωδικός προϊόντος: 0047 Κατηγορία: