Κατάστημα

Ελληνικά και Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

90,00

ΕΠΙΛΕΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ

Κεφάλαιο 7 ΔΛΠ

TOC ΔΛΠ

Κωδικός προϊόντος: 0038 Κατηγορία: