Κατάστημα

Ελληνικά και Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

85,00

ΕΠΙΛΕΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ

Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 94645490
Έκδοση: 1η/2020
Συγγραφείς: Αλέξανδρος Γαρεφαλάκης, Ιωάννης Πασσάς, Ευθαλία Ταμπουρατζή , Πασχάλης Καγιάς , Κωνσταντίνος Σπινθηρόπουλος
ISBN: 978-618-5440-09-1
Τύπος: Σύγγραμμα
Διαθέτης (Εκδότης): ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Σ. Ι.Κ.Ε.

Κεφάλαιο 7 ΔΛΠ

TOC ΔΛΠ

Κωδικός προϊόντος: 0038 Κατηγορία: