Κατάστημα

Ειδικά Θέματα Λογιστικής

50,00

ΕΠΙΛΕΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ

Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 86200585
Έκδοση: 1η/2019
Συγγραφείς: Αλέξανδρος Γαρεφαλάκης, Χρήστος Λεμονάκης
ISBN: 978-618-5440-04-6
Τύπος: Σύγγραμμα
Διαθέτης (Εκδότης): ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Σ. Ι.Κ.Ε.
Κωδικός προϊόντος: 0050 Κατηγορία: